No front page content has been created yet.

Thông báo
17-04-2016

Thông tin chi tiết về lịch trực của Giảng viên phụ trách các môn học thuộc Bộ môn Kỹ năng và kiến thức tổng quát, CT.GDTQ trong HK15.2A.

Thông tin - Sự kiện
29-08-2016

Với nhiều nội dung quan trọng, cuộc họp của Chương trình Giáo dục Tổng quát (CTGDTQ) vừa qua vào ngày 26/8 đã khép lại một năm học với nhiều dấu ấn. Cũng trong cuộc họp, nhiều vấn đề đã được chia sẻ, thảo luận nhằm chuẩn bị tốt cho năm học tới với nhiều dự định của CTGDTQ.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube